Kennis
| Workplace

Thuiswerkplek-as-a-service

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Naar het nu lijkt is de werkende wereld voorgoed veranderd en is (deels) thuiswerken het nieuwe normaal geworden. Hebt u werknemers die op afstand hun functie kunnen beoefenen, wordt geadviseerd een goed ingerichte thuiswerkplek te creëren. De werkgever heeft de verplichting te zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek. De kosten daarvan komen voor rekening van de werkgever (art. 44 Arbowet). Daarbij moet u niet alleen denken aan de pc zelf – dat zal, ook in verband met beveiliging, vaker wel dan niet een laptop van de zaak zijn – maar ook aan muis, toetsenbord en monitor.

Tips om thuiswerken te faciliteren
Hoe zorgt u er als werkgever voor dat uw werknemers productief, gezond en volgens regelgeving veilig vanuit thuis kan werken? Enkele tips om het thuiswerken in goede banen
te leiden:

 • Leg schriftelijk vast waaraan een thuiswerkplek moet voldoen – Template verkrijgbaar bij Stepco
 • Vraag de werknemer een foto te maken van de plek waar hij werkt
 • Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Dit is verplicht
 • Moet er geïnvesteerd worden in de thuiswerkplek van de medewerker? Dan mag u als werkgever – onder bepaalde voorwaarden – elke vijf jaar maximaal 1.816 euro (inclusief BTW) per medewerker belastingvrij uitgeven aan de inrichting. Daar zit dan wel de voorwaarde aan vast dat de werknemer minstens één dag per week thuiswerkt.
 • Facilitair Stepco ‘Thuiswerkplek-as-a-service’
 • Evalueer de afspraken over de thuiswerkplek een of twee keer per jaar

Stepco Thuiswerkplek-as-a-service

 • Bestellen, leveren, installeren & testen van benodigde hardware (monitor, toetsenbord & muis…)
  Mogelijk met uitbreiding van:
 • Microsoft 365 met meest gangbare applicaties
 • Microsoft security toepassingen
 • 24/7 support
 • Volledige integratie in uw ICT infrastructuur
 • Microsoft Teams training ( max. 60 minuten)

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met onze workplace consultant, Mick Huising.

Deel dit artikel