Nieuws

De impact van COVID-19 op uw IT-security & digitale processen

Het coronavirus COVID-19 heeft veel uitdagingen met zich mee gebracht. Wereldwijd als een bedreiging voor de volksgezondheid, maar tegelijkertijd ook voor het bedrijfsleven. Het heeft in één klap het thuiswerken veel belangrijker gemaakt, in veel gevallen de digitalisering versneld en tegelijkertijd cybercriminelen aangezet tot verhoogde activiteit. In eerste instanties is het daarom van belang maatregelen te nemen met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging. Voor uw IT-roadmap 2021 is het zaak om IT-investeringen en projecten te heroverwegen, waardoor processen efficiënter ingericht kunnen worden binnen uw organisatie en waar mogelijk kunt digitaliseren.

De combinatie van ‘security, infrastructuur & een goede werkplek’

IT staat voor een belangrijke uitdaging. Waar zou de focus op gelegd moeten worden om snel te kunnen reageren en te herstellen van de COVID-19 crisis?

  • Security is een game changer voor alle partijen in de huidige omstandigheden, zowel gebruiker-bedrijf-leverancier-hacker. Professionele oplossingen zijn een noodzaak. Zorg ervoor dat de ‘basishygiëne’ voor cybersecurity op orde is. Het gaat niet altijd specifiek om de beveiliging van de technologie zoals netwerken, clouddiensten en websites, maar ook om de verbetering van het bewustzijn van de medewerkers en van uw klanten.
  • De inzet van de Cloud, wat aantoonbaar leidt tot meer veerkracht, flexibiliteit en schaalbaarheid. Het Cloud-model past nu eenmaal heel goed bij het werken op afstand principe; het is immers plaats onafhankelijk.
  • Een flexibele netwerkarchitectuur die zo is ingericht dat veel beheertaken geautomatiseerd worden en er meer tijd en aandacht is voor proactief beheer.
  • Communicatie en samenwerking: zorg ervoor dat medewerkers met elkaar en met partners vanuit één platform informatie kunnen uitwisselen. Teams, Zoom, Office 365, document archivering, SAAS oplossingen., enz. dit is ‘het nieuwe normaal’ en een antwoord op vele vragen.

Toekomstbestendige organisatie met behulp van digitalisering

Een evaluatie van de productiviteit en tevredenheid van werknemers over het thuiswerken, kan een nieuwe golf van verandering in gang zetten. Als hybride modellen van flexibel werken de nieuwe norm worden, dan moet een duurzame infrastructuur voor de lange termijn worden toegepast, in plaats van een noodoplossing voor de korte termijn. Wilt u meer inzicht in de impact op uw bedrijfsvoering en meer grip krijgen op de situatie? Wilt u op korte termijn oplossingen? Onze adviseurs kunnen u helpen bij het maken van een uitgebreide analyse.

Voor nu, blijf veilig & gezond.

Bob Serneels, CEO Stepco / Twinsec

Deel dit artikel