Kennis

Scan IT: meten is weten! 

scan it roadmap

Stepco helpt opdrachtgevers met hun IT Security. Daarbij gebruiken wij een unieke, beproefde methode. Die is gebaseerd op vier IT-pijlers: Scan IT, Secure IT, Run IT en Help IT. Deze resulteren in het beste uitgangspunt voor IT Security op alle niveaus in jouw organisatie. In vier blogs leggen we uit waarom. Hieronder lees je blog 1 uit onze serie: Scan IT. 

De Roadmap: richting en houvast

De diverse scans die we in deze fase maken resulteren in een IT-blauwdruk van je IT-omgeving; de infrastructuur, de inrichting van het huidige beveiligingslandschap en de risico’s die jouw organisatie mogelijk loopt. Het eindresultaat van de Scan IT-fase is de Roadmap. Dit is een gedetailleerde routekaart die de weg naar het gewenste eindresultaat beschrijft. De map waarborgt dat stakeholders weten wat van hen wordt verwacht, welke voorzieningen nodig zijn en wat het gaat kosten om gezamenlijk het gewenste eindpunt te bereiken.

De Roadmap geeft tot in detail de planning aan. Zeker bij langlopende planningen is dat prettig. De map bevordert betrokkenheid en samenwerking, zorgt ervoor dat je efficiënter kunt budgetteren en helpt bij het definiëren van meetbare doelstellingen. Je begrijpt dat de projectomvang bepalend is voor de omvang van de Roadmap. Is het einddoel ‘slechts’ het inrichten van een nieuwe werkplek, dan heeft dat gevolgen voor de omvang van de map!

3 invalshoeken

In overleg met de specialisten in jouw organisatie gaan wij aan de slag op basis van drie invalshoeken: technisch, waarbij we via assessments en gerichte deelscans jouw IT-omgeving doorlichten. Zo krijgen wij een goede indruk van alle knel- en aandachtspunten. We kijken ook hoe het er functioneel voorstaat. We beoordelen dan hoe de ICT-omgeving veilig, flexibel, gebruiksvriendelijk en functioneel kan worden ingericht. Vanuit de invalshoek IT Governance & adoptie leggen we voor iedereen de beleidsregels, rollen, verantwoordelijkheden en processen vast die ervoor moeten zorgen dat de doelen in de praktijk ook echt worden gehaald, en door alle betrokkenen worden omarmd.

Waarom Scan IT?

De Scan IT-fase is om meerdere redenen belangrijk. Deze stelt ons in staat om potentiële bedrijfsrisico’s of continuïteitsrisico’s voor jouw organisatie vroegtijdig te ontdekken en te voorkomen. Daarnaast vereisen technologische ontwikkelingen nu eenmaal dat organisaties en hun medewerkers steeds beter vooruitkijken, zodat ze optimaal profiteren. De Scan IT-fase draagt er ook aan bij dat jouw IT-infrastructuur straks optimaal flexibel is. Zodat bijvoorbeeld jouw organisatie probleemloos kan mee veranderen met de markt. Maar ook dat je alle opties openhoudt om je te blijven onderscheiden van de concurrent.

Poort naar creativiteit en innovatie

Er komen steeds meer eisen aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook die nemen we mee in de Scan IT-fase. De belangrijkste reden is misschien wel dat de Scan IT-fase precies op het goede moment ruimte biedt aan creativiteit en innovatie, de basis voor bijzondere oplossingen die jouw organisatie op voorsprong zet! 

Stepco loopt altijd voorop

Stepco kiest voor een klantgerichte aanpak. Een aanpak die meebeweegt met jouw organisatie en met jouw markt. We houden jouw IT-omgeving veilig, ook door ervoor te zorgen dat medewerkers op hun taak zijn toegerust. Wij weten daarnaast precies wat de NIS2 voor organisaties betekent. Krijgt jouw organisatie daarmee te maken, dan helpen wij je. Wij hebben goede banden met tal van A-leveranciers, waaronder Microsoft en Fortinet. Niet alleen wij, maar ook jij profiteert dus altijd van innovaties op het gebied van IT Security. 

 Stepco is jouw partner in IT Security. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen, en wat Scan IT voor jou betekent? Neem dan contact op en onze specialisten beantwoorden al je vragen. 

Deel dit artikel